ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น เกาะลันเตา 3วัน 2คืน

create : 2017-04-18 16:58:45
1. ไปเช้า-กลับดึก, พักโรงแรมหรู ระดับ 4 ดาว+ 2. เมนูพิเศษ! อาหารทะเล กุ้ง, หอย, ปลาหมึก, ปลา เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง 3. โชว์พิเศษ! โชว์ม่านน้ำ 3D Man Groove

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เดินทางวันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Citygate Outlet – เกาะลันเตา – เซินเจิ้น
04.00
ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHEY PACIFIC (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับคณะ นั่งแบบ 3-3-3 / มีอาหารร้อนและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 กก. หมายเหตุ : ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น
06.40
ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX616
10.25
ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกง CHECK LAP KOK นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง จากนั้นพาเดินออกทาง Hall B เพื่อขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางสู่เกาะเกาลูนCITY GATE OUTLET ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมสากลชื่อดังในราคาลดพิเศษถึง70%ไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย กระเช้านองปิง 360 เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก มุ่งสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที โดยประมาณ ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา ให้ท่านได้กราบขอพร พระใหญ่เกาะลันเตา เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1924 เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก หนัก 250ตันและสูง 34เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ ระหว่างเดินมาที่วัดจะเห็นพระใหญ่แต่ไกล หากใครได้ไปนมัสการ ขอพรแล้ว ชีวิตจะพบแต่ความสุขความสำเร็จในทุกๆ ด้าน หมายเหตุ กรณีทางกระเช้านองปิงมีประกาศ "ปิดปรับปรุงเพื่อซ่อมบำรุง" ในวันเดินทาง บริษัทฯ จะนำทุกท่านขึ้นสู่เกาะลันเตา โดยรถโค้ชทดแทน และขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ากระเช้า ในทุกกรณี
16.00
นำท่านผ่านด่าน ออกเดินทางไปสู่ เซินเจิ้น (โดยรถโค้ช) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) นำท่านเข้าสู่ที่พัก (เซินเจิ้น/คืน1) HONG LI LAI HOTEL / VIENNA HOTEL  หรือใกล้เคียง
เดินทางวันที่ 2 : เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งสินค้า OTOP - ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม - ชมโชว์ - ช้อปปิ้งตลาดหล่อวู
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (2) ชมสินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจีน สินค้าของชาวจีน ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน คงไม่พ้นสินค้าประเภท ผ้าไหมแท้ หยกแท้ และ ยาสมุนไพร ล้วนแล้วเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ ด้านสุขภาพ และมีคุณค่าอย่างมาก เมื่อท่านมาถึงแหล่งสินค้าเหล้านี้แล้ว อย่าพลาดที่จะเลือกซื้อเป็นเจ้าของ หรือ นำไปฝากคนที่คุณรัก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) หมู่บ้านวัฒนธรรม และ เมืองจำลอง (ไม่รวมค่ารถรางภายใน) ซึ่งถือเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ที่มี นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวจีนมานิยมมาท่องเที่ยวกัน ที่นี่แบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ๆ ทางฝั่งซ้ายจะ เป็นโซน "เมืองจำลอง" ที่จำลองสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจีนจากเมืองต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 82 สถานที่ ด้วยกันคับ ส่วนฝั่งทางขวาจะเป็น "หมู่บ้านวัฒนธรรม" ที่สร้างบ้านจำลองของชาวเผ่าต่างๆที่สร้างเท่าขนาด บ้านจริงและในโซนนี้ยกมาแสดงให้ชมกัน 24 ชนเผ่า ซึ่งบ้านแต่ละหลังจะมีการแสดงต่างๆ โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม หรือ โชว์มังกรและนกฟีนิกซ์ ที่จัดแสดงเพียงรอบเดียวต่อวัน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นการแสดงที่ร้อยเรื่องราวตั้งแต่ต้นกำเนิดของมนุษยชาติไปยังแต่ละยุคสมัยของจีนที่ผสมผสานประเพณีวัฒนธรรมและตำนาน เรื่องเล่าต่างๆ ไว้ เป็นโชว์ที่อลังการทั้งเรื่องการแสดง ชุดแต่งกาย เสปเชียลเอฟเฟค
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ! Seafood + Red Wine ตลาดหล่อวู ห้างดังที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองจีน จำหน่ายสินค้าเลียนแบเกรด A+ แบรนด์ดังมากมาย อาทิเช่น Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ นำท่านเข้าสู่ที่พัก (เซินเจิ้น/คืน2) HONG LI LAI HOTEL / VIENNA HOTEL  หรือใกล้เคียง
เดินทางวันที่ 3 : ฮ่องกง – วัดแชกง – จิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน - สนามบิน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (5) วัดแชกง หรือ วัดกังหัน เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนในฮ่องกง ให้ความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง วัดนี้ถูกกล่าวขานให้เป็น วัดที่ขึ้นชื่อด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เริ่มต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ เข้ามา *** ขอให้ท่านมีความตั้งใจในการขอพร สถิติสำเร็จทุกราย โรงงานจิวเวอร์รี่ ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจาก วัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมาก เพราะสำเร็จตามที่ขอ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ! ห่านย่าง ไฟล์ทกลับ CX617/CX709 ท่านจะได้เที่ยวโปรแกรมนี้ (วัดหวังต้าเซียน) ไฟล์ทกลับ CX703 เวลากลับ 17.05 น. หากเวลาเหลือมากพอ ไกด์จะพาท่านเที่ยวโปรแกรมนี้ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ รายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ ตัววัดมีความงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ ตั้งอยู่บนไหล่เขาเกาลูน เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมแห่งความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนาด้วยกัน ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ ในแต่ละวันจะมีผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้ตลอดเวลา โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเพื่อสักการะขอพรจากท่านมหาเทพ จิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน) ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้ำสมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื้อสินค้าแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองในสินค้ากิ๊บเก๋มากมาย ให้ได้เลือกมิกซ์แอนด์แมช ได้อย่างเมามันส์กันเลยทีเดียว
.....
เวลากลับโปรดดูตารางด้านล่าง

ราคาทัวร์และวันเดินทาง

เงื่อนไขเดินทาง

ตารางเดินทางและราคาทัวร์

* ราคานี้รวมค่าวีซ่าจีนกรุ๊ปเรียบร้อยแล้ว (เฉพาะพาสปอร์ตคนไทย)

* ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น  (คนต่างชาติ +เพิ่ม 2,000 บาท จากราคาทัวร์)

* ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์/คนขับรถท้องถิ่น ท่านละ  1,000.- บาท/ทริป (เก็บที่สนามบินไทย)

* ผู้ใหญ่/เด็ก เก็บทิปไกด์/คนขับรถ ในอัตราเท่ากันเท่านั้น, ทารก 0-2 ปี ไม่เก็บค่าทิปไกด์

*สำหรับพีเรียด 29 เมษายน – 01 พฤษภาคม / 4 – 6, 13 – 15 มิถุนายน / 4 – 6 กรกฎาคม

17.05 น.  เหิรฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบิน CATHEY PACIFIC (CX) เที่ยวบิน CX703

19.00 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

ที่นั่งแบบ 3-3-3  / มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 กก.

หมายเหตุ :  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ป สายการบินไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น

*สำหรับพีเรียด 10 – 12, 22 – 24 พฤษภาคม / 7 – 9 มิถุนายน

21.30 น.  เหิรฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบิน CATHEY PACIFIC (CX) เที่ยวบิน CX617

23.25 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

ที่นั่งแบบ 3-3-3  / มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 กก.

หมายเหตุ :  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ป สายการบินไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่ม

เจ้าหน้าที่ทัวร์จะช่วยร้องขอที่นั่งให้แก่ท่าน ณ จุดเช็คอิน ทังนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินเป็นสำคัญ

*สำหรับพีเรียด 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน / 14 – 16 มิถุนายน / 5 – 7 กรกฎาคม

22.25 น.  เหิรฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบิน CATHEY PACIFIC (CX) เที่ยวบิน CX709

00.15 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

ที่นั่งแบบ 3-3-3  / มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 กก.

หมายเหตุ :  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ป สายการบินไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น

 

ข้อสำคัญควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
 2. ที่พักโรงแรม 4 ดาว รวม 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
 3. อาหาร 6 มื้อ ตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามฤดูกาลหรือสถานการณ์)
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
 5. ค่าไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่ค่าทิป)
 6. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 7. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 หรือ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 8. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 9. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จำกัดไม่เกิน 20 กก.

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าทิป ไกด์และคนขับรถ (ท้องถิ่น)  ผู้ใหญ่และเด็กเก็บเท่ากัน  1,000.- บาท / ท่าน / ทริป
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน
 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

 

เงื่อนไขการจองทัวร์

 1. ชำระมัดจำค่าทัวร์  5,000 บาท ภายใน 2 วัน นับจากวันที่ยืนยันจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วันทำการ เนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุดยาว  (กรณีท่านจองหลัง 20 วัน ก่อนเดินทาง *ต้องชำระเต็มจำนวนเท่านั้น*)  พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง (ขอภาพชัดเจนเท่านั้น) โดยมีวันหมดอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า

 

 • !!  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกที่นั่งอัตโนมัติ  
 •  

 

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 1. ทัวร์เป็นราคาเหมาในอัตราพิเศษ ไม่สามารถยกเลิก หรือ ขอคืนเงินได้ทุกกรณี
 2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
 3. กรณีงดการใช้บริการรายการทัวร์ใดรายการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางครบทั้งโปรแกรมพร้อมกรุ๊ป บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และปฏิเสธิการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนทุกกรณี
 4. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้  ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลเท่านั้น) มารับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

 •  

 

 1. ราคานี้สำหรับกรุ๊ปที่มีจำนวนผู้เดินทาง (ชำระค่าทัวร์ 100 %) จำนวน  20 ท่าน ขึ้นไป เท่านั้น  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์
 1. หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น
 • 3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
 • 1 วัน ก่อนเดินทาง  หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ท่านอีกครั้ง
 1. อัตราค่าบริการทัวร์นี้สำหรับโปรแกรมลงร้านค้าท้องถิ่น โดยร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศนั้นๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ได้แก่ หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ชาสมุนไพร, ไข่มุก, การนวดฝ่าเท้า ฯลฯ ซึ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยวในราคาประหยัด จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมสินค้าดังกล่าว...โดยใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที ต่อร้านค้า ท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านประสงค์จะไม่เข้าร้านค้าท้องถิ่นดังกล่าว ไม่ว่าจะก่อนซื้อทัวร์ หรือ วันเดินทางไปถึง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ในอัตรา 1,000 หยวน (เงินสกุลจีนเท่านั้น) 
 1. ผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป หรือ ท่านที่ร้องขอรถเข็น (Wheel Chair) ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการเดินทาง เพื่อยืนยันสุขภาพว่าท่านเหมาะสมแก่การเดินทางได้  เนื่องจากโปรแกรมเส้นทางนี้ ท่านต้องเดินทางข้ามหลายเมือง รวมถึงเปลี่ยนโรงแรมที่พักบ่อย หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พบว่า ท่านช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น เดินได้น้อยก้าวกว่าคนปกติ  มีอาการหอบหืด อาหารชัก อาหารเกร็งควบคุมตนเองไม่ได้ หรือ ตอบสนองช้าผิดปกติ และไม่มีใบรับรองแพทย์ประกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยท่านเป็นสำคัญ
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  มัคคุเทศก์และคนขับรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 1. ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) แบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ท่านต้องเดินทางไป-กลับ ตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น  *กรณีท่านต้องการเปลี่ยนผู้เดินทาง  ท่านต้องแจ้งก่อนเดินทาง 7 วันเท่านั้น พร้อมส่งพาสปอร์ตมาใหม่  และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ต่อท่าน
 1. ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำจองทัวร์ ท่านจะสามารถผ่านด่านได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องต่อแถวในกรุ๊ป

โดยทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี

 1. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

 

About Us

"เอส-สตาร์ ทราเวล" มีบริการทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ พร้อมกับรับจัดกรุ๊ป ท่องเที่ยวประจำปี , สัมมนา , ดูงาน ฯลฯ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ไม่ว่าจะกรุ๊ปเล็ก หรือ ใหญ่ ทางเราสามรถจัดได้หมด ตามงบประมาณของลูกค้า ราคาเป็นธรรม บริการดีเยี่ยม ใส่ใจทุกรายละเอียด

Contact Us

(02) 974-9811
(02) 974-9811
(092) 563-2060
s-startravel@hotmail.com